ประโยชน์ 10 ข้อของระบบระบายอากาศที่ดีภายในสถานที่ทำงานหรือคลังสินค้า

ระบบระบายอากาศที่ไม่ดีเป็นเรื่องอันตราย และเช่นเดียวกับสิ่งอันตรายอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงสุขภาพของพนักงาน เครื่องจักรและองค์ประกอบต่างๆ ตลอดไปจนกระทั่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความอันตรายจากระบบระบายอากาศเป็นสิ่งที่จะต้องถูกกำจัดไปจากสถานที่ทำงานไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในแง่ลบต่อตัวธุรกิจและในสายการผลิต รวมถึงลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการลาป่วย หรือการขาดงานของพนักงาน ความผิดพลาดของเครื่องจักรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้

 

หากคุณต้องการระบบระบายอากาศภายในโรงงาน มีปัจจัยบางประการที่คุณควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจ คุณภาพของอากาศ การใช้พลังงาน และอุณหภูมิเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่อาจส่งผลกระทบต่อการออกแบบระบบระบายอากาศเพื่อรองรับการใช้งานของคุณ

 

ระบบระบายอากาศภายในคลังสินค้าและโรงงานจะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ลดความชื้นและช่วยให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ตามกฎหมายปกป้องแรงงานที่กำหนดให้สถานที่ทำงานทุกแห่งต้องมีอากาศที่สดชื่นและสะอาด ระบบระบายอากาศผ่านประตูและหน้าต่าง อาจเพียงพอสำหรับสถานที่ทำงานขนาดเล็กอย่างออฟฟิศ แต่ในสถานที่ที่ใหญ่กว่าอย่างโรงงาน จำเป็นจะต้องมีระบบระบายอากาศอุตสาหกรรมที่ถูกต้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 

1. ควบคุมความสะอาดและคุณภาพของอากาศ

คุณอาจคิดว่าคุณภาพของอากาศที่คุณใช้ชีวิตอยู่นั้นดีไม่พอ แต่บ่อยครั้งที่เกิดกรณีที่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าอากาศภายในห้องอาจะเต็มไปด้วยมลพิษมากกว่าอากาศภายนอก แบคทีเรียสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ปิดนำไปสู่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาอื่นๆ ระบบระบายอากาศที่ถูกต้องช่วยให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ช่วยให้สิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ อย่างเช่นกลิ่นตัวหายไป และยังช่วยลดความสกปรกภายในพื้นที่ในห้องซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยและเชื้อราอีกด้วย

 

2. ควบคุมอากาศ

หากคุณไม่มีระบบระบายอากาศ คุณจำเป็นจะต้องควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในตัวอาคาร อากาศที่ไหลเวียนเข้ามามากเกินไปอาจส่งผลให้บิลค่าไฟมีราคาแพง นั่นเป็นสาเหตุให้ระบบระบายอากาศที่ดีเป็นคำตอบให้กับหลายๆ สถานการณ์ การมีระบบระบายอากาศช่วยให้คุณสามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ระหว่างฤดูร้อนหากคุณได้รับอากาศภายนอกน้อยเกินไป หรือมากเกินไปในฤดูหนาว อาจส่งผลถึงอุณหภูมิ ซึ่งสามารถควบคุมการไหลเวียนอากาศเหล่านี้ได้ด้วยระบบระบายอากาศที่ดี และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย

 

3. หยุดการควบแน่น

การรวมตัวของความชื้นและควบแน่นอาจนำไปสู่การเน่าเปื่อยและเชื้อรา สิ่งที่คุณอยากหลีกเลี่ยง ที่อาจปรากฏขึ้นบนกำแพง เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้า การเน่าเปื่อยและการควบแน่นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพเช่นภูมิแพ้และปัญหาทางเดินหายใจให้กับหลายๆ คน ระบบระบายอากาศที่ถูกต้องจะช่วยพัฒนาการไหลเวียนอากาศ ลดความชื้นที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การไหลเวียนของอากาศภายในอาคารเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อากาศภายในอาคารหยุดนิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การควบแน่นของความชื้น

 

4. ลดอุณหภูมิ

ในโรงงานทั่วไป คุณอาจมีบุคคลจำนวนมากทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน นั่นหมายความว่าพื้นที่ในอาคารอาจมีอุณหภูมิที่สูงได้อย่างรวดเร็ว ระบบระบายอากาศช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องมาจากสถานที่ทำงานที่สะดวกสบายและน่าพึงพอใจ

 

5. ลดความเข้มข้นของ VOC

VOCs หรือสารประกอบระเหยออแกนิก คือของเสียจากการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนซึ่งอาจกลายเป็นสารพิษเมื่อมีความเข้มข้นสูง การเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องและการระมัดระวังเกี่ยวกับสารพิษ VOC จากการซื้อสินค้าทำความสะอาด เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดความเข้มข้นของ VOC ภายในสถานที่ทำงาน

 

การสะสมของสารเคมีและสารปนเปื้อนทางชีวภาพอาจส่งผลให้คุณภาพอากาศภายในห้องต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานมีอาการปวดหัว เหนื่อยล้า ไวต่อความรู้สึกและภูมิแพ้ ไซนัส เลือดคั่ง วิงเวียน หายใจสั้น ไอ และ คลื่นไส้ การรักษาระบบระบายอากาศที่ดีจะช่วยให้สามารถควบคุมความเข้มข้นของ VOC ที่ถูกปล่อยออกมาภายในสถานที่ทำงาน และยังช่วยลด VOC จากอากาศภายในห้อง

 

6. กรองต้นเหตุของอาการภูมิแพ้

ต้นเหตุของอาการภูมิแพ้อย่างเกสรดอกไม้ ฝุ่น และอื่นๆ อาจติดอยู่ในพื้นที่อาคารจนมีความเข้มข้นสูง เมื่อขาดระบบระบายอากาศที่ดี ระบบระบายอากาศที่ถูกต้องช่วยลดสิ่งปนเปื้อนและฝุ่นละอองภายในอากาศ ซึ่งจะส่งผลในการช่วยลดอาการภูมิแพ้ ช่วยให้อากาศภายในห้องเหมาะสำหรับผู้มีการภูมิแพ้มากขึ้น

 

7. ช่วยป้องกันสุขภาพทางเดินหายใจ ป้องกันโรคหอบหืด

ความชื้นและเชื้อราอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการหอบหืดและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆ ความชื้นอาจทำให้เกิดภาวะที่เหมาะสมต่อไรฝุ่นสำหรับการอยู่อาศัยและเพิ่มจำนวน เมื่อไรฝุ่นสัมผัสกับผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ อาจก่อให้เกิดตุ่มแดง คัน และปัญหาในการหายใจ ระบบระบายอากาศที่ดีจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวด้วยการเติมอากาศที่สดชื่นให้กับพื้นที่คลังสินค้า

 

8. ลดความเสี่ยงในการเกิดการระเบิดควัน (Backdrafting)

เมื่อความดันภายในบ้านลดลงต่ำกว่าความดันภายนอก ตัวบ้านจะเกิดแรงดันลบ และเมื่อบ้านเกิดแรงดันลบ อากาศจากภายนอกจะดันเข้าสู่ภายใน เรียกว่าปรากฏการณ์ระเบิดควัน (backdrafting) อาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อแก๊สเผาไหม้อย่างคาร์บอนมอนนอกไซด์ไหลกลับเข้าสู่ตัวบ้านผ่านปล่องไฟหรือจุดเปิดอื่นๆ และมีความเข้มข้นสูงภายในตัวบ้าน ระบบระบายอากาศที่ดีจะช่วยให้สามารถควบคุมความดันภายในบ้านได้

 

9. ประโยชน์ต่อสุขภาพ

พนักงานจำเป็นต้องได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่ถ่ายเทสะดวกตามกฎหมาย มลภาวะภายในห้องร่วมกับระบบระบายอากาศที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพหลายประการรวมไปถึงปวดหัว ภูมิแพ้ หอบหืด ผื่น และไซนัส ระบบระบายอากาศที่ไม่ดีช่วยเพิ่มโอกาสติดต่อของโรคติดต่อและไวรัสทางอากาศ เพิ่มอัตราการเจ็บป่วยภายในสถานที่ทำงาน

สามารถหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยทุกชนิดได้ด้วยระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดความร้อนส่วนเกิน เช่นเดียวกับสิ่งปนเปื้อนอย่างฝุ่นและกลิ่นที่เป็นอันตราย ช่วยปกป้องสุขภาพของพนักงาน

 

10. เพิ่มความสามารถในการผลิตของพนักงาน

ระบบระบายอากาศที่ไม่ดีนำไปสู่การสะสมของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และการลดระดับปริมาณออกซิเจนภายในห้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า ส่งผลต่อสมาธิของพนักงาน เหนือไปกว่าผลกระทบทางลบต่อสุขภาพกายและความปลอดภัยของพนักงาน ผลกระทบต่อจิตใจในรูปแบบของความเครียดก็เป็นหนึ่งในความอันตรายของการระบายอากาศ ด้วยเหตุนี้ ระบบระบายอากาศที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในที่ทำงาน

Source : https://www.mobiusworks.co.uk/why-are-good-industrial-ventilation-systems-important

http://info.zehnderamerica.com/blog/6-reasons-why-good-home-ventilation-is-important

https://www.biddle-air.co.uk/en/knowledge-base/news/5-benefits-of-a-good-ventilation-system

https://www.linkedin.com/pulse/20140618011109-334875129-why-ventilation-is-important-in-workplace-and-warehouse 

 

 01-02-dmfanmotor_com-Tanjaph

โทรหาเรา คลิกเลย !