วิธีการคำนวณประสิทธิภาพของแผงดูดควัน และขนาดใบพัดที่เหมาะสม​

เครื่องดูดควันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก มันช่วยทั้งลดควัน ไอน้ำ และกลิ่นที่มาจากการทำอาหารได้ มักจะติดตั้งอยู่เหนือเตาทำอาหาร โดยจะมีพัดลมช่วยดูดอากาศขึ้นไป ผ่านช่องลมออกไปยังนอกอาคาร ถึงแม้เครื่องดูดนี้จะไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาคาร แต่การทำอาหารโดยไม่มีมันอาจทำให้คุณต้องนั่งทนกับควันและกลิ่นต่าง ๆ ในครัวของคุณ

 

ปริมาณอากาศที่เครื่องดูดควันถ่ายเทได้ จะถูกวัดเป็นหน่วย ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) ในการที่จะเลือกเครื่องดูดควันที่เหมาะสมสำหรับครัวของคุณนั้น คุณควรจะต้องรู้วิธีการคำนวณเหล่านี้

 

ขนาดแผงคลุมและใบพัด

 

วิธีการคิดแบบง่าย ๆ ในการตัดสินใจเลือกขนาดใบพัดและแผงนั้นก็คือ มันควรจะมีความสามารถในการไหล เวียนอากาศ 100 CFM ต่อทุกๆ 12 นิ้ว ของความกว้างของเตา ดังนั้น หากคุณมีเตาที่มีความยาวขนาด 30 นิ้ว คุณจะต้องใช้เครื่องดูดควันที่มีขนาดแผงคลุมและใบพัดที่สามารถดูดอากาศได้ 250 CFM

 

ความยาวเตา 2.5 นิ้ว x 100 = 250 CFM เป็นขั้นต่ำ

 

ขนาดของห้อง

 

อีกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรนึกถึงคือ ขนาดปริมาตรของห้องครัว (เป็นหน่วยตารางฟุต) เพื่อช่วยคำนวณขนาดพัดลม เพราะหากมีห้องครัวขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้เครื่องดูดที่ใหญ่กว่าเครื่องดูดสำหรับครัวขนาดเล็ก ซึ่งขนาดของเครื่องดูดควันนั้น ควรถ่ายเทอากาศได้เป็น 20 เท่าของขนาดห้องต่อ 1 ชั่วโมง สามารถคำนวณได้โดนนำขนาดห้องในหน่วยลูกบาศก์ฟุตคูณกับ 20 แล้วนำมาหารด้วย 60 เพื่อแปลงเป็นหน่วยต่อนาที ตัวอย่างเช่น :

 

ห้องขนาด 2,155 ลูกบาศก์ฟุต x อัตราการถ่ายเท 20 = 43,100 ลูกบาศก์ฟุต ต่อ ชั่วโมง

 

43,100 ลูกบาศก์ฟุต ÷ 60 นาที = 718 CFM ขึ้นไป

 

เตาแก๊ส

 

เตาแก๊สนั้นจะสร้างความร้อนได้มากกว่าเตาแบบไฟฟ้า ดังนั้น เตาแก๊สจึงต้องใช้เครื่องดูดควันที่ใหญ่กว่า ดังนั้น ในการคำนวณขนาดเครื่องดูดที่เหมาะสมกับการใช้เตาแก๊สนั้น จะใช้ค่า BTU ทั้งหมดของเตาแก๊สทุกหัวมารวมกัน แล้วหารด้วย 100 เพื่อมาหาค่า CFM ขั้นต่ำที่ควรจะใช้ ตัวอย่างเช่น :

 

เตาแก๊ส 40,000 BTU ÷ 100 = ต้องใช้เครื่องดูดขนาด 400 CFM ขึ้นไป

 

การเดินท่อของเครื่องดูดควัน

 

ขนาด รูปร่าง ข้อต่อ ความยาว และความสูงของท่ออากาศนั้นมีผลต่อการลดความสามารถในการถ่ายเทอากาศของเครื่องดูด ทำให้ต้องใช้พัดลมที่มีค่า CFM สูงขึ้น หากคุณใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว แบบโลหะเรียบ ให้บวกค่า CFM เพิ่มไป 1 หน่วยต่อความยาว 1 ฟุต บวก 30 ต่อการหักมุมแต่ละครั้ง และบวกเข้าไปอีก 55 สำหรับตัวครอบที่ปล่อยควัน

 

ยกตัวอย่างเช่น หากท่อของคุณยาว 15 นิ้ว มีที่หักมุม 2 ที่ และมีตัวครอบที่ปล่อยควัน คุณจะต้องเพิ่มค่า CFM เข้าไป หน่วยขึ้นไปเพื่อให้เหมาะสม ดังนี้ :

 

ความยาว 15 นิ้ว + ข้อต่อ 30 + ข้อต่อ 30 + ตัวครอบ 55 = 130 CFM

 

Source: https://www.wikihow.com/Calculate-CFM-for-Range-Hoods

 

https://www.omnihomeideas.com/how-many-cfm-do-you-need-for-a-range-hood

 

https://www.todayshomeowner.com/how-to-calculate-kitchen-range-hood-fan-size 

 

03-dmfanmotor_com_RIKUMATSUO

 

 

 

โทรหาเรา คลิกเลย !