สินค้าของเรา

พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมส่าย 3 ขา (Model F1A)

Model : F1A

ขนาดใบพัด : 24"

ขนาด : มอเตอร์ มต. 300 watt

ปริมาณลม CFM : 3000

พัดลมส่ายติดผนัง (Model F1C)

Model : F1C

ขนาดใบพัด :24"

ขนาด : มอเตอร์ มต. 300 watt

ปริมาณลม CFM : 3000

พัดลมท่อแบบสายพาน

(Axial fan with belt drive)

พัดลมส่ายขาเดี่ยว (Model F1 B)

Model : F1B

ขนาดใบพัด : 24"

ขนาด : มอเตอร์ มต. 300 watt

ปริมาณลม CFM : 3000

พัดลมท่อแบบต่อตรง

(Axial fan with direct drive)

พัดลมท่อแบบสายพาน

(Axial fan with belt drive)

พัดลมท่อแบบสายพาน

(Axial fan with belt drive)

พัดลมเกษตร (พัดลมฟาร์ม)

Wall Mount Types แบบติดผนัง

พัดแบบติดผนัง

พัดลมติดผนัง (ในบ้าน ,สำนักงาน) แบบดูดอากาศออก 
บานเกล็ดเปิด-ปิด โดยใช้แรงลม 
(ใบพัดขนาด 6", 8", 10" และ 12")

Window Mount Types แบบติดกระจก 

พัดลมติดกระจก (ในบ้าน ,สำนักงาน) แบบดูดอากาศออก 
บานเกล็ดเปิด-ปิด โดยใช้เชือก 
(ใบพัดขนาด 6" และ 8")

Ceiling Mouth Types แบบฝังเพดาน 

พัดลมแบบฝังเพดาน(ในบ้าน ,สำนักงาน) แบบดูดอากาศออก 
แบบต่อท่อ มี Wind Shield ป้องกันลมย้อนกลับ
(ใบพัดขนาด 5", 6" และ 7")

ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ของพัดลม , โบลเวอร์

พัดลมใบดำแบบขาเดี่ยว 2 ใบพัด

ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ

พัดลมใบดำแบบขาติดผนัง 2 ใบพัด

กล่องใส่เครื่องมือช่าง

กล่องใส่เครื่องมือช่าง (พลาสติก)

MJ-2009

MJ-2008

MJ-2002

MJ-2001

MJ-2006

MJ-2010

กล่องใส่เครื่องมือช่าง (เหล็ก)

โบลเวอร์

โบลเวอร์ แรงอัดสูง

มอเตอร์ไฟฟ้า

MJ-2001

โทร : 099-749-2850 ,

096-680-4711

084-130-7877